Timi Nai Hau-Sabin Rai & The Pharaoh

Artist: Sabin Rai & The Pharaoh
Genre: Pop
Tunning: Standard
Strumming: DD M DD D M    (M= Mute, D=Down)
Em……………………
ऊपहार स्‍वरुप यो तस्‍विर
……..Cadd9….
माया गर्नेहरुलाई,
……Em7…………
भलै छोटो होला यहाँ
……Cadd9……….
सबै दृश्‍य अटाउनलाई
……….G………………….
जिन्‍दगी नरहोस् , रही रहनेछ
………D………..
यसमा कैद पल हरु
Em7…………Cadd9…….
तिमी छौ, तिम्रो प्‍यारो मान्‍छे छ
………….G……………..
त्‍यो भन्‍दा अरु के नै चाहिन्‍छ
………….D……………
एउटा माया गर्ने व्‍यत्तिलाई
……G..D…..Em7….Cadd9…
तिमि नै हौ मलाई माया गर्ने
…….G………..Bm7….
तिमि नै हौ,तिमि नै हौ
…….C………..D7…..
तिमि नै हौ,तिमि नै हौ
……G…D..
तिमि नै हौ
……..Em7….Cadd9..
मलाई खुसी दिने
……..G….
तिमि नै हौ
……..Bm7….
तिमि नै हौ
……..C….
तिमि नै हौ
……..D7….
तिमि नै हौ
……..G..Em7..Cadd9.
तिमि नै हौ.हौ………..
……..G….
तिमि नै हौ
Music
|D|Em7|Cadd9|Em7|Cadd9|
|G|D|Em7|Cadd9|
|G|D|C|C|D|D|
|Am7|Bm7|C|D|
……..G……….Cadd9
हेर मलाई समाउ यो हात,
………..G…………D
नछुटोस हाम्रो दरिलो साथ
………G……..Bm7…
देख्‍नेले देखोस्, सुनोस्,
C…………..D…
हाम्रो यो सम्‍बन्‍ध
……..G………C…..
पश्‍चताप छैन कुनै यँहा,
………..G…….D…..
खुशी छौ हामी छौ जँहा
………G……..Bm7…
भन्‍नेले भनोस् , गरोस्
C………..D…
हाम्रो बारे कुरा
Em…………….C……..
जति जे छ मेरो तिमि नै हौ
…..G….D…Em7….Cadd9…

तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने

…….G………….Bm7..
 तिमी नै हौ, तिमी नै हौ
…….C………….D..
 तिमी नै हौ, तिमी नै हौ
…..G….D…Em7….Cadd9…
 तिमी नै हौ…………………….
……..G….D…Em7….Cadd9…
 तिमी नै हौ…..ना ना ना ना ना
…..G….D…Em7….Cadd9…
 तिमी नै हौ……. तिमी नै
…..G….D……….
तिमी तिमी तिमी तिमी
Em7…Cadd9…G….D…Em7…Cadd9
 तिमी नै……. हौ…ओ….ओ…ओ

Original song link below:

By Lefty Roshan

I have been learning music since few years and with my experience in this field i will be contribute in this field.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *