Thaki Saken-The Vibez

Artist: The Vibez
Genre: Pop
Tunning: Standard
Strumming pattern:  D DU  (D = Down , U=Up) 

 

C#m………….B………..
पिँडा बिछोड को साथ लिएर
A……………C#m………
सक्‍दिन म अब यसरी जिउँन
C#m………….B………
गित बिछोड को गुनगुनाएर
A……………C#m………
सक्‍दिन म अब यसरी हिँड्‍न
C#m………B…………
टाढियौ तिमी म बाट किन
A…………C#m…..
सून्‍यता मा काँहा काँहा 
C#m………….B………
टाढियौ तिमी म देखी किन
A………..C#m…….
सून्‍यता मा काँहा काँहा 
C#m….B…..A…C#m
( आँखा  मेरो थाकी सकेँ
C#m..B……A….C#m
गोढा हातहरु काँपी सकेँ )*२

 

Music

 

Verse 1

 

C#m……….A……
( कल्‍पना मा छाउँछौ
B………….C#m….
बल्‍झाई दिई याद लाई )* २
A…………C#m…….
बिलाउँछु म कहिँ कतै
A…..B…
बादल सँगै
C#m….B…..A…..C#m
( आगो मन मा लगाई दिने
C#m….B…..A…..C#m
बिर्सी मलाई सताई जाने )*२
C#m………….B………
गित बिछोड को गुनगुनाएर
A……………C#m………
सक्‍दिन म अब यसरी हिँड्‍न
C#m………….B………..
पिँडा बिछोड को साथ लिएर
A……………C#m………
सक्‍दिन म अब यसरी जिउँन
C#m………….B……….
( टाढियौ तिमी म बाट किन
A……………C#m….
सून्‍यता मा काँहा काँहा )*२

 

Verse 2

 

C#m……….A…
( सम्‍झना रहे केवल 
B………..C#m
तिता मिठा सपना )*२
A………..C#m…
हराउँछु म कँही कतै
A…………
आकाश बिचमा

 

C#m….B….A….C#m
( आँखा  मेरो थाकी सकेँ
C#m….B….A….C#m
गोढा हातहरु काँपी सकेँ )*२
C#m………….B………..
पिँडा बिछोड को साथ लिएर
A……………C#m………
सक्‍दिन म अब यसरी जिउँन
C#m………….B……….
गित बिछोड को गुनगुनाएर
A……………C#m………
सक्‍दिन म अब यसरी हिँड्‍न
C#m………….B……..
टाढियौ तिमी म बाट किन
A………..C#m……
सून्‍यता मा काँहा काँहा

 

Original sog link below:

By Lefty Roshan

I have been learning music since few years and with my experience in this field i will be contribute in this field.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *