Aaganai Bhari-Nepathya

Artist: Nepathya
Genre: Folk Rock
Tunning: Standard
Strumming pattern: DUU PUD  (D=down , U=UP , P=pause )

 

C        F    G          C
हो…… हो…. हो….. हो
C…………………..F
आँगनै भरी हिउँ नै झरे
 ……G………………..C
आरु फूल है टिपी राखे है
C……………………..F…
लेकैमा भरी बैँश मा फूले
……..G…………….C
माया को मुसकान मा
C…………………F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G……………C
यो जोवन हामी लाई
C………………..F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G……………C
यो जोवन हामी लाई

 

guitar solo:

 

C…………………….F……..
खोला नाला सुसाई दिन्‍छन्
……G……………C
तिम्रै सरगम हरु मा
C……………F….G…….C
चाँदनी रात मा सम्‍झी बसे है
C………..F……………….G..
यो जिवन  मैइ आउँ बादल् भै
G…………………C
त्‍यो रमाईलो गाँउमा
G…………………C
त्‍यो रमाईलो गाँउमा

 

guitar solo:

 

C……………F….
मेरा यी रात हरू
………..G……..C…..
यादमा बिति रहेछन
C……………..F….
मेरा यी रात हरू
………G…….C…..
यादमा बिति रहेछन
C………………F………G…………..C
भावना मा हाम्रो प्रेम लाई सजाई राखे है
C………..F……………….G
यो जिवन  मैइ आउँ बादल् भै
G…………………C
त्‍यो रमाईलो गाँउमा
C……………………F
आँगनै भरी हिउँ नै झरे
 ……G………………..C
आरु फूल है टिपी राखे है
C……………………F…
लेकैमा भरी बैँश मा फूले
……..G……………C
माया को मुसकान मा
C………………..F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G…………..C
यो जोवन हामी लाई
C………………..F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G……………..C
( यो जोवन हामी लाई )*३
Original song link below:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *