Khani Ho Yamu-Trishna Gurung

Artist: Trishna Gurung
Genre: Pop
Tunning: Standard
Strumming Pattern: DUD DUDU
Note:  Capo on 1st fret

 

Verse 1
   A……………A………
( खानी हो यामु ए कान्‍छा,
A……………A….
खानी हो यामु ए  )*२
A…………………..A…………..
कम्‍मर मा पोको , निधार मा डोको ,
A…………….F#m
ओठैमा हाँसो लिई
A…………….A……..
म पनि जान्‍छु तिमी सँगै ,
A…………..F#m
म पनि जान्‍छु रे
  A……………A………
( खानी हो यामु ए कान्‍छा,
A……………A….
खानी हो यामु ए  )*२

 

Music: Flute

 

A……………A……
सातौँ जनम तिम्रै नाम ,
A……….A….
गरेँ मैले गरे मैले
A…………A…….
तिम्रै माया भए पुग्‍छ ,
A…………..F#m
केही माग्‍दैन म
A……………..A…………….
हात् मा समाई सैई घुम्‍ति घुमाई ,
A…………F#m
भगाई लानु रे
A……………..A……
म पनि जान्‍छु तिमी सँगै ,
A…………F#m
म पनि जान्‍छु रे
  A……………A………
( खानी हो यामु ए कान्‍छा,
A……………A….
खानी हो यामु ए  )*२
Original song link below:

By Lefty Roshan

I have been learning music since few years and with my experience in this field i will be contribute in this field.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *