Mari Jau-Bikki Gurung (original chords)

Artist: Bikki Gurung
Genre: Pop
Tunning: Standard
Strumming pattern: DDD DU UU DUDU (D=down , U=up)

 

Verse 1
E5……….C5………
कुरा  सबै थाहै छ नी
B5………Asus2….
तिमी लाई के भनु म
E5……..C5………
पागल छु म तिम्रै लागि
B5……….Asus2….
तिम्रो के नै छ र दोस्
E5……….C5………
तिमी हाँसे को हेरी रहेँ
B5……..Asus2
सँधै भरी यसरि नै
E5……………C5…….
तिम्रो आँखामा आँशु देखेँ
B5………Asus2….
मरी जाउँ सासै रोकी

 

Verse 1 repeat
E5……….C5………
कुरा  सबै थाहै छ नी
B5…………Asus2
तिमी लाई के भनु म
E5………..C5………
पागल छु म तिम्रै लागि
B5……….Asus2….
तिम्रो के नै छ र दोस्
E5………..C5………
तिमी हाँसे को हेरी रहेँ
B5………Asus2….
सँधै भरी यसरि नै
E5……………C5…….
तिम्रो आँखामा आँशु देखेँ
B5……….Asus2….
मरी जाउँ सासै रोकी
E5……….C5…….
मरी जाउँ मरी जाउँ 
B5………..Asus2….
मरी जाउँ.. मरी जाउँ..
E5……….C5…………
तिमी नै हौ  तिमी नै हौ 
B5……………Asus2….
मन ले रोजेको तिमी नै हौ

 

Verse 2
E5……….C5………
हाँसी खुशी सजाएका
B5……….Asus2……..
सपना सबै बिलाई सकेछ
E5……………..C5………….
माटो को महल सरी संसार मेरो 
B5…………Asus2……
आँधीले बगाई लगी सकेछ
E5…………C5……
तिम्रो जिवन सँधै भरी
B5…………Asus2…..
यसरी नै फलीफूली रहोस्
E5…………..C5…….
तिम्रो आँखामा आँशु देखेँ
B5……..Asus2….
मरी जाउँ सासै रोकी
E5……….C5…….
मरी जाउँ मरी जाउँ 
B5………..Asus2.
मरी जाउँ.. मरी जाउँ..
E5……….C5……….
तिमी नै हौ  तिमी नै हौ 
B5…………..Asus2..
मन ले रोजेको तिमी नै हौ

 

Original song link below:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *