Yo Mutu Ma Launa-Lekali Band

Artist: Lekali Band
Genre: Lok Pop
Tunning: Standard
Strumming Pattern: DU/D   (/= chuck)
Intro:
[note: astrique* = Half beating ]
( E* C#m* ) *2 
( E  G#m  C#m  E )*2
E
Verse 1
E………..E……
यो मुटुमा  लौन….
E……….G#m….
यो मुटुमा माया धैरै
C#m…………E…..
धढ्कन् बढ्दै आयो 
E……….G#m….
यो मुटुमा माया धैरै
C#m…………E…..
धढ्कन् बढ्दै आयो
F#m…..A…………..E………….. 
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
F#m…..A…………..E………….. 
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
E………..E……
यो मुटुमा  लौन….
Solo 1 :
E  E
C#m* E* E  [note: astrique* = Half beating ]
E   A    E   E
Verse 2
E……………A………….
चनचल हुन्‍छ यो मन लौन
B………….E…..
कस्‍तो रोग लाग्‍यो
E……………..A………….
चनचल हुन्‍छ यो मन लौन
B………….E…..
कस्‍तो रोग लाग्‍यो
E…………….A……..
मिठा सपना देखेँ सधैँ
B……………E…..
निन्‍द्रा टाढा भाग्‍यो
F#m…..A…………..E…………….
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
F#m…..A…………..E…………….
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
E……….E……
यो मुटुमा  लौन….
Solo 2:
E  E
( E* C#m* B* E* )  [note: astrique* = Half beating ]
Verse 3
E…………A…….
आफूलाई बिर्से मैले
B……………E……….
अतित भुल्‍न सकिएन
E…………A…….
आफूलाई बिर्से मैले
B……………E……….
अतित भुल्‍न सकिएन
E…………..A…………
तस्‍बिर हेरी निश्ठु‍रीको 
B………..E……….
याद अझै मेटिएन
F#m….A………….E…………….
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
F#m….A………….E…………….
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
E……….E……
यो मुटुमा  लौन….
E………E……
यो मुटुमा  लौन….
E………G#m….
यो मुटुमा माया धैरै
C#m…………E…..
धढ्कन् बढ्दै आयो 
E………G#m….
यो मुटुमा माया धैरै
C#m…………E…..
धढ्कन् बढ्दै आयो
F#m….A…………..E………….. 
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
F#m….A…………….E………….. 
तर आज मायालुको धैरै याद आयो
F#m…..A……………..E………….
तर आज निश्ठु‍रीको  धैरै याद आयो

 

Original Song Link:

By Lefty Roshan

I have been learning music since few years and with my experience in this field i will be contribute in this field.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *