July 2021

Hajaraw Rahara-Anmol Gurung

Artist: Anmol Gurung Genre: Pop Tunning: Standard Strumming pattern: DU/D  ( /=pause or chuck ) Verse 1 C……………………. सानै देखी देखेको मैले F………………… कालिमपोङ्ग शहर C…………………. हेर्दा हेर्दा बिति गए F…………. जोवन लहर C…………….. हेर्दा मा शितल, Am……………… ज्‍यान दिन्‍न पित्तल F……………C.. मन उड्‌यो फरर C……………..Am……….. डाँडा र काडाँ,हावा र पानी F………….C.. यही नै हो …

Hajaraw Rahara-Anmol Gurung Read More »

Dekhera Timilai(Teenpatey)-Sujan Chapagain and Bidhya Tiwari

Artist: Sujan Chapagain/Bidhya Tiwari Tunning: Standard Strumming Pattern: DUMDU-DUMDU (D=Down M=Mute U=Up) Capo on 3rd Fret लै लै लै…लै लै लै लै लै लै…लै लै लै D…………………………….. देखेर तिमीलाई , हेरेर तिमीलाई D………………….. तिमीलाई, तिमीलाई D………………………………. भेटेर  तिमीलाई, सम्‍‍झेर तिमीलाई D………………… तिमीलाई, तिमीलाई D…………………………….. देखेर तिमीलाई , हेरेर तिमीलाई D………………………………. भेटेर  तिमीलाई, सम्‍‍झेर तिमीलाई Em………G… …

Dekhera Timilai(Teenpatey)-Sujan Chapagain and Bidhya Tiwari Read More »