Dekhera Timilai(Teenpatey)-Sujan Chapagain and Bidhya Tiwari

Artist: Sujan Chapagain/Bidhya Tiwari

Tunning: Standard

Strumming Pattern: DUMDU-DUMDU (D=Down M=Mute U=Up)

Capo on 3rd Fret

लै लै लै…लै लै लै

लै लै लै…लै लै लै

D……………………………..

देखेर तिमीलाई , हेरेर तिमीलाई

D…………………..

तिमीलाई, तिमीलाई

D……………………………….

भेटेर  तिमीलाई, सम्‍‍झेर तिमीलाई

D…………………

तिमीलाई, तिमीलाई

D……………………………..

देखेर तिमीलाई , हेरेर तिमीलाई

D……………………………….

भेटेर  तिमीलाई, सम्‍‍झेर तिमीलाई

Em………G…

मनै मन मा माया

D……………..

तीनपाते भैदियो

D………………………………………

बिपनीमा तिमीलाई, सपनीमा तिमीलाई

D………………………………….

दिनै रात तिमीलाई,सम्‍‍झेर तिमीलाई

Em…..G…….

मेरो रस् रङ्ग सबै,

D……………..

तिमी तिरै गैदियो

उम्…….

Em….G…..

मेरो रस् रङ्ग सबै,

D……………..

तिमी तिरै गैदियो

D……………………………G….

बाँसै काटी चोया , चोया खेपी डोको

D…………………..G..

तिमी सँगै घाम छाँया हुने ,

………D….

मनको धोको

D……………………………G….

बाँसै काटी चोया , चोया खेपी डोको

D…………………..G..

तिमी सँगै घाम छाँया हुने ,

………D….

मनको धोको

D………G……D…………..

शिरफूल शिरैमा लाउँला कसरी

D…….G…….D…………..

नौगेढी काँदैमा लाउँला कसरी

D………………A…………..

ओठैमा हाँसो, आउला कसरी

D…………….A…………..

ओठैमा हाँसो, आउला कसरी

Em…..G………

सुन्‍छु नी कानै भरी

D…………………

मन उढ्छ डाँडै पारी

Em…..G………

सुन्‍छु नी कानै भरी

D…………………

मन उढ्छ डाँडै पारी

D……………G……

आफैँ मुस्‍काउ मुसुक्‍क ,

D………………………..

जुन तारा टिपी कोई दिदैँन

D……………….G….D…

थोपा थोपा  मिली बग्‍छ खोला

D………………………..

सागर को कुनै मुहान हुँदैन

Em………….G……

रात पछी हुन्‍छ उजेली,

D……………………

मनचरी गाऊ सुशेली

D………………….G.

आउ समाउ यी नदी निर

D……….Em…….D….

तिम्रै नाम् दिन् रात् चल्‍छ

D……………………………G

उठाउ यी मेरा नजरका घुम्‍टो हरु

D…………….Em..D

तिम्रै मुहार हेर्न चँचल छन्

D…………………….G

आउ समाउ यी नदी निर

D……….Em……D….

तिम्रै नाम् दिन् रात् चल्‍छ

D…………………………..G

उठाउ यी मेरा नजरका घुम्‍टो हरु

D…………….Em..D..

तिम्रै मुहार हेर्न चँचल छन्

Em………G….

मनै मन मा माया

D……………..

तीनपाते भैदियो

Em……G……..

मेरो रस् रङ्ग सबै ,

D……………….

तिमी तिरै गैदियो

Original song link below:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *