Hajaraw Rahara-Anmol Gurung

Artist: Anmol Gurung
Genre: Pop
Tunning: Standard
Strumming pattern: DU/D  ( /=pause or chuck )
Verse 1
C…………………….
सानै देखी देखेको मैले
F…………………
कालिमपोङ्ग शहर
C………………….
हेर्दा हेर्दा बिति गए
F………….
जोवन लहर
C……………..
हेर्दा मा शितल,
Am………………
ज्‍यान दिन्‍न पित्तल
F……………C..
मन उड्‌यो फरर
C……………..Am………..
डाँडा र काडाँ,हावा र पानी
F………….C..
यही नै हो घरर
C…………..G………
मन मा मेरो थियो हजुर
F………C
हजारौँ रहर
C………….G……….
रमिता हेरी बसी रह्यो
F……………C…..
कालिमपोङ्ग शहर
MUSIC:
Verse 2
C…………………….
उड्‌ने जती चरी भन्‍छन्
F………………..C..
म भूही मा हिँड्ने हो
C…………………………..
तिमीलाई सानी पर्खी रहन्‍छु
F……….C..
दुःख गरेर म
Am………………………….
तिमी ले साईनो बुजेनौ सानी
F………..C..
मन रोयो धरर
C…………..G………..
मन मा मेरो थियो हजुर
F………C.
हजारौँ रहर
C………….G………..
रमिता हेरी बसी रह्यो
F………………C.
कालिमपोङ्ग शहर
Music:
Verse 3
C…………………………
मैले त तिमलाई माया गरेँ
F…………….C..
छैन तिमलाई कर
C………………………………….
जो सित तिमले जिवन बिताउँछौ
F…………….C
उसैमा रहोस् भर
Am…………………
म जहाँ गए पनि राजै
F………….C….
एउटै होस्  संसार
C…………..G………..
मन मा मेरो थियो हजुर
F……..C..
हजारौँ रहर
C………….G………
रमिता हेरी बसी रह्यो
F……………C…..
कालिमपोङ्ग शहर

 

Original song link below:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *