Ganja ko Sahara-Bikyy karki

Artist: Bikyy Karki Genre: Pop Tunning: Standard A………………………. Kati banchaula hoi maya A……………………….  Tamile chodi gaya pachi A………………………. Kati banchaula hoi maya A……………………….  Tamile chodi gaya pachi A……………………….  Kati hasula hoi maya A……………………….  Tamile chodi gaya pachi A……………………….  Gindagi  ma gindagi ma  A…………..E………..F#m  Gindagi  yestai hudo rahechha A…………..E………..F#m  Chadi tada janai pardo  rahechha A……………E…………….F#m  Tami… Continue reading Ganja ko Sahara-Bikyy karki