Aadhuro Prem-Axix Band

Artist: Axix Band Genre: Pop Tunning: Standard Strumming pattern: DUUD D DUDU   Am….F…………C…………….G….. एक्‍लो जिवनमा , केवल साथ् खोजे थेँ Am…..F…………C…………….G….. मनका कुरा सुनाउन तिमीलाई रोजे थेँ Am………F…..C……………….G………. मेरा सारा माया, तिमीलाई दिने प्रयास गर्दा Am……F……..C………….G…. अन्‍जानमा तिमिलाई बाँध्‍न पुगेछु ……….Am………..F…..C……………..G… सायाद, त्‍यो मुटु मा मेरो नाम कोरिएको छैन ……….Am………..F…..C……………..G… सायाद, यो भाग्‍य मा …

Aadhuro Prem-Axix Band Read More »