Bhari Bhari-Diwas Gurung

Artist: Diwas Gurung Genre:Pop Tunning: Standard Yo mausam Bhari Bhari Yo raahar Bhari Bhari Yo mausam Bhari Bhari Yo raahar Bhari Bhari Timro katha sadain ma samjhi rahula ( Deurali ko pakha bhari )*2 Yo phool bhari bhari Yo baisa bhari bhari Yo phool bhari bhari Yo baisa bhari bhari Timro maya sadai ma sajai… Continue reading Bhari Bhari-Diwas Gurung