Hajaraw Rahara-Anmol Gurung

Artist: Anmol Gurung Genre: Pop Tunning: Standard Strumming pattern: DU/D  ( /=pause or chuck ) Verse 1 C……………………. सानै देखी देखेको मैले F………………… कालिमपोङ्ग शहर C…………………. हेर्दा हेर्दा बिति गए F…………. जोवन लहर C…………….. हेर्दा मा शितल, Am……………… ज्‍यान दिन्‍न पित्तल F……………C.. मन उड्‌यो फरर C……………..Am……….. डाँडा र काडाँ,हावा र पानी F………….C.. यही नै हो… Continue reading Hajaraw Rahara-Anmol Gurung