Sang sangai hidne goretoma-Rabin Shrestha

Artist: Rabin Shrestha Genre:Pop Tunning: Standard Strumming pattern: DUP DDP DDP ( D=down, P=pause U= up )   Gm…………………..Bb सँग सँगै हिँड्ने गोरेटो मा Gm…………………..Bb सँग सँगै हिँड्ने गोरेटो मा Gm…………………..Bb……Eb…….F सँग सँगै हिँड्ने गोरेटो मा एक्‍लै हिड्दा Gm………………………..F……………Gm घरि घरि ठेस्  लाग्‍छ,  घरि घरि ठेस्  लाग्‍छ Gm…………………Bb एउटै मुटु दुईटा हुँदा Gm…………………Bb एउटै मुटु …

Sang sangai hidne goretoma-Rabin Shrestha Read More »